KALİTE POLİTİKASI

TEMEL ESASLAR

ERDEM SOĞUTMA SANAYİ KALİTE POLİTİKASI TEMEL ESASLARI

Erdem soğutma sanayi yönetimi ve tüm çalışanlar,

 • Şirket misyon ve vizyonunun tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız tarafından bilinmesinin sağlanması ve ortak hedeflere birlikte ilerlenmesi,
 • Yasa, yönetmelik, uluslararası standartlar ve Küresel İlkeleri Sözleşmesi İlkelerine uyum sağlayarak çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirket sürecinin, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklı, uluslararası geçerliliği olan standartlarda tanımlanması (IATF 16949, ISO 9001-2015, Ürünlerimiz Basınçlı Kaplar Direktifi 2014/68/EU (97/23/AT) ), müşterinin verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojilerin kullanılarak hizmet sunulması,
 • Doküman, bina tesis, makina, araç ve gereçlerin güvenliğinin sağlanması, gizlilik dereceli bilgi ve malzemeyi yetkisiz personelin ulaşmasını önlenmesi,
 • Bakım kapsamına alınmış ve teslim edilmiş ürünlerin kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmak adına yerinde kontroller ile destek sağlanması,
 • İmalat sürecinin performansının sağlıklı veriler, doğru yöntem ve sistemlerle ölçülmesi ve sürekli iyileştirmeler için girdi sağlanması,
 • İş süreçlerine yeni fikirlerle destek olunarak müşterilerin beklentileri doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
 • Müşteri istek ve gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan stratejik yönetim yaklaşımlarının sergilenmesi ve değer yaratılması,
 • Tedarikçiler ile faydalı ilişkiler kurulması ve onlarla büyümenin sürdürülmesi,
 • Amacımızı gerçekleştirmek için, iç ve dış hususları, ilgili taraf ihtiyaç ve beklentileri ve değişen dünya şartlarını yakından takip ederek, başarıyı sürdürmek için süreçlerin ve hizmetlerin, riskleri dikkate alıp fırsatlara odaklanması,
 • Müşteri değerlendirmeleri ile ilgili olarak etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması ve müşteri haklarının korunması,
 • Konuların, kalite yönetim süreçleri doğrultusunda çalışmayı ve müşteri memnuniyetini, beklentilerinin de üzerine çıkartılması,
 • İnovatif çalışma anlayışıyla sürekli gelişmek ve verim arttırmak için teknolojik gelişmeleri Ar-Ge ekibiyle yakından takip edilmesi,
 • Tüm çalışanlarımızın, Kalite Politikamızı sahiplenerek daha yetkin, yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için sık sık eğitim organize ederek; işlerinde uzmanlaşmalarını sağlanması, sosyal aktivitelerle memnuniyet ve motivasyonlarını arttırmayı,

 

 taahhüt eder.

 

2022 Özel Kataloğumuzu Hemen İnceleyin