ESSD / ESSDS

ESSDM / ESSDMS

ESSDTM / ESSDTMS

ESSDC / ESSDCS / ESSDMC / ESSDMCS / ESSDTMC / ESSDTMC

ESSBFS / ESSBFCS

ESSAC / ESSOR / ESSOD / ESSACTM / ESSORTM / ESSODTM

FILTER DRIER NEDİR?

Filter Drier soğutma sisteminin sorunsuz ve verimli çalışması için kullanılan filtredir.

En temel görevi, sistemdeki nemi ve asidi temizlemek ve asit oluşumunu engellemektir. Bünyesinde kullanılan nem alıcı ve asit tutucuların özel yapıları sayesinde, sistemden nemi ve asiti toplamakta ve sistemin zarar görmesini engellemektedir. Ayrıca kurulum yada kaynak sırasında oluşmuş, dışarıdan girmiş, zamanla aşınan sistem parçalarından koparak (kompresör, hortum vb.) sisteme dahil olmuş yabancı ve/veya aşındırıcı maddeleri de bünyesinde tutmakla yükümlüdür.

Filter Drier’in kullanımının en büyük faydalarından biri, sistemin zarar görme ve bozulma riskini azaltmasıyla, sistem ömrünü uzatmasıdır.

Kullanılan Molecular Sieve, diğer nem tutuculardan farklıdır. Aşağıda verilmiş olan grafiklerde, bu kıyaslamalar, Molecular Sieve’in ve Activated Alumina’nın temel özelliklerini göstermektedir. Birinci grafikte aynı sıcaklıkta ve düşük nem oranında diğerlerinden daha fazla nem tuttuğu, ikinci grafikte ise sıcaklık arttıkça, nem tutma özelliğindeki azalmanın diğerlerine kıyasla daha az olduğu görülmektedir. Üçüncü grafikte, Activated Alumina’nın yüksek asit tutma kapasitesi gösterilmiştir.