İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları
Nasıl bir insan kaynağı?

Kalite ve sonuç odaklı, yaratıcı, sorgulayan, takım ruhuna sahip, motivasyonu yüksek, başarıya odaklı, yeniliğe ve gelişime açık, duygusal zekası güçlü, güvenilir, etik değerlere bağlı, işbirliğine açık, insan ilişkileri güçlü, sorumluluk duygusu yüksek, müşteri odaklı, çevreye saygılı Personel Seçme ve Yerleştirme Yapılan tüm başvurular değerlendirilir, gizli tutulur ve mutlaka cevaplandırılır. ERDEM SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. bünyesindeki firmaların kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağı insan kaynağı planlanır ve bu plan doğrultusunda işe alımlar gerçekleştirilir. ERDEM SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ailesine katılacak yeni üyelerin seçiminde; adayın söz konusu pozisyonun gerektirdiği yetkinlik, deneyim, bilgi ve becerilere sahip olup olmadığı ve diğer kriterler (yaş, eğitim, çalışma yaşamı…) değerlendirilir. Amaç; yeni ekip üyesi olacak kişinin kurumla uyumunu ve kendinden beklenen görevde başarı gösterme durumu saptamak, kurum ve iş profiline uygun kişiyi seçmektir. Bunun için insan kaynakları bölümü ve pozisyonun bağlı olduğu bölümün yöneticisi tarafından adaylarla mülakatlar yapılır. Seçim görüşmelerini, her pozisyon için belirlenmiş nitelikler ve yetkinlikler ile şirket kültürü ve değerleri şekillendirir. Deneyimli personel alımında adayların bilgi seviyesini ölçmek için sınavlar uygulanabilir.

Referans araştırması sonucu da olumlu olan aday ERDEM SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  ailesine katılır. Oryantasyon Aramıza katılan tüm çalışanlarımıza grubumuzun değerlerini, kültürünü, politikalarını ve çalışma prensiplerini aktarmaya yönelik olarak 2 ayda bir oryantasyon eğitimi düzenlenir. Performans Yönetimi “Nereye gittiğimizi bilmiyorsak kendimizi büyük bir olasılıkla bambaşka bir yerde bulabiliriz.” Performans Yönetim Sistemi, bir organizasyonda ne kadar ve nasıl yol alındığını ortaya koyan değerli bir araçtır. ERDEM SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ’ teki Performans Yönetim Sistemi; Sektördeki gelişmelere paralel olarak, daha verimli, ilerlemeye açık, kaliteli personel ile çalışarak, performans standartlarının en üst düzeyde olduğu bir ortam yaratmayı, Her personelin görevi ile ilgili yerine getirmesi beklenen hususları açığa kavuşturarak ve bu beklentilere ne şekilde cevaplandırabileceğini belirleyerek, yaratıcı ve üretici iş ortamına olan katkısını arttırmasına yardımcı olmayı, Kurum’un organizasyonel ve stratejik plan ve hedeflerini, spesifik bireysel plan ve hedeflere dönüştürmeyi, Personelin adil, eşit ve zamanında değerlendirilmesini, Personele, zayıf yönlerini geliştirme ve güçlü yönlerini pekiştirme olanağı vermeyi, Personelin, kendisinden beklenen performans sonuçları ile fiili başarı durumunu karşılaştırabilmesi için yöneticisi ile arasında etkin bir iletişim sürecinin oluşturulmasını ve geri bildirim yolu ile çalışanın motive edilmesini, Personelin, performansıyla kariyer planlaması arasında doğru orantılı bir ilişki kurmayı, gerek şimdiki gerekse ileriye dönük görevleri ile ilgili olarak niteliklerini, eğitim ihtiyaçlarını, yetenek ve potansiyelini belirlemeyi, Personelin eğitimi ve geliştirilmesi için gerekli ön verileri oluşturmayı amaçlar.

Özetle; bireysel performansın sağlıklı ve adil kriterler aracılığı ile ölçülmesi, bu konuda kişilere bilgi verilmesi ve kişisel performansın geliştirilerek Kurum’un etkinliğinin arttırılması hedeflenir. Gerek organizasyonel gerek bireysel performansı arttırmak amacı ile elektronik ortamda yılda bir kez olmak üzere, yetkinliklere ve çalışanların yöneticileri ile birlikte çalışarak belirledikleri hedeflere dayalı performans yönetim sistemi çalışan ve yöneticisi arasında sürekli iletişime dayanır. Bu sistemden elde edilen veriler diğer İK sistemlerine veri oluşturur. Eğitim Hızlı bilgi artışı, sürekli değişme ve gelişme ihtiyacı, eğitim ve öğrenme ihtiyacının artmasına ve bu ihtiyacın giderilmesine yönelik çabalara hız verilmesine, sistematik kazandırılmasına neden olmuştur. Bunun içindir ki bugün personel seçiminde adayın kendini geliştirmeye açık olup olmadığı veya kendisini geliştirme düzeyi çok önem kazanmıştır. Çünkü bir mesleğin tüm gereklerini, tüm bilgi ve becerileri bilmek mümkün olmayabilir ancak sürekli öğrenme anlayışı ile eksiklikler giderilebilir. Bu doğrultuda; yıllık eğitim planı, kurumun hedef ve stratejileri, yetkinlikler, iş gerekleri, pozisyon güncellikleri, performans değerlendirme sonuçları, yeni yatırım ve projeler, kariyer planları ve çalışanların talepleri dikkate alınarak mesleki, yönetsel ve kişisel gelişim alanlarında hazırlanır. İşin ve hayatın ayrılmaz bir parçası olarak görülen eğitim programları ile ERDEM SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ’in tüm çalışanlarına eğitim ve gelişim için eşit olanaklar sağlanmaktadır. İş Başvuruları Boş pozisyonlar Kariyer.net’ te yayınlanır ve sitede özgeçmiş oluşturmak suretiyle, iş olanaklarına başvuruda bulunabilmektedir. Bunun dışında adaylar info@erdemsogutma.com.tr mail adresimize e-posta gönderebilirler. İşe alım sürecinde özgeçmiş havuzumuz öncelikli değerlendirme alanıdır.

Staj Başvuruları Ticaret/Meslek Lisesi Öğrencileri için Staj Olanakları 3308 sayılı Mesleki eğitim yasası kapsamında Ticaret/ Meslek Lisesi öğrencilerine staj olanağı tanınır. Üniversite Öğrencileri için Staj Olanakları Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören ve zorunlu olarak staj yapma gereksinimi bulunan öğrencilere bizimle birlikte deneyim kazanma olanağı sunulur. Yıllık olarak belirlenen kontenjan dahilinde yaz ve kış dönemi için Mart ayı sonuna kadar başvurular alınır, değerlendirme ve seçimler yapılarak Nisan ayı sonunda adaylara geribildirimde bulunulur. Staj başvurusu yapmak için e-posta, faks veya posta yolu ile de başvuru yapılabilir.

2022 Özel Kataloğumuzu Hemen İnceleyin